שפע הטבע

גינה כפרית ברמה"ג לדוגמה: הגינה של יפעת ואיציק

ערכים מובילים:

* פרטיות והסתרה *פינות חמד *שיכשוכית * השתלבות בנוף מקומי

תכנון הגינה:

תוכנית גינה כללית

שכשוכית מוקפת סוף ליצירת פרטיות

הדמייה של חצר מערבית

תמה עיצובית עשבונית

תמונות לפני:

הקמת הגינה- יעודכן בהמשך

תמונות אחרי הקמה: - יעודכן בהמשך