שפע הטבע

מסלולי לימוד

קורסים וסדנאות פרונטליים:

סדנת מבוא לגידול ירקות

קורס גינון אקולוגי וגידול ירקות

קורס שנתי בגינון אקולוגי וגידול ירקות

קורס עומק לגידול ירקות

קורסים וסדנאות דיגיטליים (מקוונים):

קורס מבוא לגידול ירקות דיגיטלי

קורס מקיף בגינון אקולוגי וגידול ירקות דיגיטלי