שפע הטבע

גינת מאכל עירונית באדניות לדוגמה: הגינה של ורד

ערכים מובילים:

* מאכל, מאכל, מאכל! *גינה באדניות לצמצום עשבייה

הקמת הגינה

תמונות מחודש אחרי הקמה: