שפע הטבע

הקמת גינות אקולוגיות, הקמת גינה מניבה, תכנון נכון והיערכות

מהי גינה אקולוגית?
איך נערכים לתכנון גינות נכון?
מה הם הדברים שצריכים לעניין אותנו בבואתנו להקים גינה אקולוגית ובכלל?
האם גינה אקלוגית יקרה יותר להקמה מגינה סטנדרטית?
איך נראית הקמת גינה אקולוגית בהשוואה להקמת גינה סטנדרטית?