שפע הטבע

זרעי מורשת (עם יציבות גנטית):
• זרעי קדם – נועם צ’כנובסקי – http://www.kedemseeds.co.il/
• זרעי מורשת – http://www.moreshetseeds.com/

זרעים רגילים (שעברו הכלאה):
• בן שחר – זרעים בתל אביב http://www.benshachar-seeds.co.il/seeds/vegetables#

משתלות לשתילי ירקות אורגניים
• מתן הגנן בבני ציון http://www.ecolution.co.il/products-page/

משתלות לשתילי ירקות רגילים
• משתל שחר בבית חנניה http://mashtelatshahar.com/

זרעים של צמחי בר:
• זרעים מציון – זרעים ופקעות של צמחי בר בכרם מהרל http://seedsfromzion.co.il/online-store.html
• משתלת ניצן http://www.nitzan.biz/plant_list.asp?cat=3

משתלות מומלצות לעצים ועצי פרי מיוחדים
• חסקלברג בכפר ויתקין http://www.mashtela.com/
• משה וולך בגן שומרון http://www.organico.co.il/plant-nursery/3
• אוהד ברמות השבים http://www.mashtela.co.il/
• יער המאכל בקידרון http://www.kidronfoodforest.com/
• ילקוט הרועים http://www.yalkut-haroim.com/nursery–full-catalogue

חיידקים מועילים
• אי.אם ישראל (אשר מימון) http://www.emisrael.co.il/

קומפוסט אורגני
• כככ

פטרייה מיקוריטית
• ניתן לקנות אצלי (שפע הטבע) בכמות נאה.